Privacy

Persoonlijke informatie is belangrijk en daarom gaan we hier bij Yellow Jersey vertrouwelijk mee om. We zullen daarom nooit persoonlijke informatie verkopen aan derden. We waarderen namelijk het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen alles in werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen. Yellow Jersey is ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Nu vraag je je wellicht af welke informatie wij ontvangen wanneer je www.yellowjersey.nl bezoekt, daarom hebben we dit hier kort onder toegelicht.​

TOESTEMMING

Via dit privacy statement informeren wij je over hoe wij persoonsgegevens via onze website verwerken en gebruiken. Door de informatie en de diensten op yellowjersey.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Heb je aanvullende vragen of wil je een verzoek sturen om jouw gegevens te verwijderen, stuur dan een bericht naar info@yellowjersey.nl.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Yellow Jersey gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Yellow Jersey gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Via contactformulieren vragen wij enkel niet-gevoelige persoonsgegevens zoals je naam, functie, het bedrijf waar je werkzaam voor bent, je e-mailadres en eventueel je telefoonnummer. Door een contactformulier in te vullen ga je akkoord met deze privacyverklaring (hier wordt duidelijk naar verwezen). De gegevens worden verwerkt via een interne database en worden gedeeld met MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven.

We hebben een bewerkersovereenkomst met Google Analytics, het IP-adres wordt geheim gehouden en gegevens delen staat uit. Ook maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Analytics-cookies. Mocht je niet willen we dat we cookies gebruiken, dan kun je dit het beste wijzigen in je browser instellingen.

Ook is onze website voorzien van een Facebook tracking pixel. Met de informatie die wordt verzameld via de pixel, wordt kennis verkregen over hoe de website wordt gebruikt, maar ook over de interesses van de websitebezoeker. Met de verzamelde informatie kan vervolgens relevante content worden aangeboden of kan conversie worden gemeten.

DIT DOEN WIJ MET VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Op Yellow Jersey verwerken we jouw persoonlijke gegevens om verschillende redenen. Om het online gebruiksgemak voor de bezoeker te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze website kunnen verbeteren. Denk hierbij aan gebruikersdata zoals: welke browser je gebruikt om Yellow Jersey te bekijken, de tijd waarop je de site bezocht, welke pagina’s je bekeek en voor hoe lang. Dit houden we vervolgens bij in Google Analytics.

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt via een contactformulier slaan wij deze gegevens op in onze database (MailChimp). De gegevens worden gebruikt om zo relevant mogelijke informatie naar je te versturen en om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Yellow Jersey (nieuwsbrief).

BEWAARLENGTE

Yellow Jersey bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 38 maanden of totdat jij een verzoek indient om je gegevens te verwijderen.

BEVEILIGING

Yellow Jersey neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@yellowjersey.nl. Yellow Jersey heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Wij beschermen persoonsgegevens met een veilige versleutelde internetverbinding (zie het ‘slotje’ in je browser bij de url);
Daarnaast maken wij gebruik van beveiligingssoftware;
Ook wordt de website continu geupdate om beveiligingslekken te voorkomen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij delen gegevens met externe dienstverleners, namelijk: CM.com (nieuwsbrieven) en Google Analytics (website monitoring) en Facebook (interesses en surfgedrag).

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yellow Jersey en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yellowjersey.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yellow Jersey wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.