Hoe zorg je als organisatie voor sportstimulering in de nieuwe samenleving?

Sportorganisaties toonden tijdens de corona-periode hun flexibiliteit door thuis-workouts aan te bieden en ervoor te zorgen dat mensen in en rondom huis zo fit mogelijk konden blijven. Met het versoepelen van de maatregelen kan er steeds meer gesport worden. Maar hoe zorg je als organisatie nu voor sportstimulering in de nieuwe samenleving?

Op 26 juni 2018 presenteerde toenmalig sportminister Bruno Bruins het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Het ministerie van VWS, NOC*NSF en gemeente (VSG/VNG) stuurt in het visiedocument aan op een landelijk netwerk voor onder meer sportstimulering, en stelt dat regionale of lokale allianties worden opgericht die zorg dragen voor sportstimulering. Met andere woorden: de regionale en lokale partijen moeten bewegen aanmoedigen.

Steunpakket en alternatieve activiteiten

Met name deze lokale sportorganisaties kregen flinke klappen door de coronacrisis. Op 1 mei werd bekend dat er een steunpakket van 110 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor lokale sport in Nederland. Het ging hierbij vooral om gemeenten die accommodaties beschikbaar stellen en sportverenigingen met eigen accommodaties. Ondanks de flexibiliteit van sportorganisaties bleek sportstimulering moeilijk tijdens de lockdown in maart en april.

Uit onderzoek van het Mulier Instituut bleek dat driekwart van de gemeenten de sportstimuleringsactiviteiten op een andere wijze heeft vormgegeven. Zes op de tien gemeenten liepen tegen problemen aan in de uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid. Daarnaast bleek dat 72% van de verenigingen zich hadden gemeld vanwege problemen als gevolg van de coronamaatregelen.

‘Gelderland in Beweging’ en balkon-workouts

Hoe gaan sportorganisaties om met de coronamaatregelen en het sporten in de nieuwe samenleving? Een quickscan langs enkele regionale en lokale sportorganisaties leert dat veel organisaties via de buurtcoaches vooral online workouts zijn gaan aanbieden om fit te blijven, soms zelfs per leeftijdsgroep. Sportservice Ede organiseerde met Omroep Gelderland bovendien een dagelijkse workout voor ouderen op tv: ‘Gelderland in Beweging’, in Zwolle vond ‘Zwolle Beweegt’ plaats.

Ouderen werden sowieso in het sportieve zonnetje gezet: in Noord-Brabant en Friesland werden ‘balkon-workouts’ georganiseerd waarbij buurtcoaches oefeningen voor deden voor senioren, die deze vanaf hun balkon mee konden doen. Voor de kinderen was het juist goed én belangrijk dat zij weer als eerste naar hun sportvereniging mochten, omdat deze doelgroep door de crisis de sterkste afname van bewegen kende. Sportservice Wageningen organiseert activiteiten in de wijken voor de jeugd, zij het met voldoende afstand. Ook alle spullen worden achteraf goed schoongemaakt.

Sportactiviteiten komen weer op gang

Daarnaast werden door sportorganisaties voor verenigingen of partijen waarvan de sportactiviteiten binnen plaatsvonden gekeken of deze naar buiten of andere accommodaties konden worden verplaatst. Langzaamaan wordt het sporten weer opgestart: zo kunnen bij Sport Fryslân de wandelgroepen inmiddels weer op stap, zij het in kleinere groepen dan voorheen. De activiteiten die voorlopig nog niet doorgaan zijn de grote publieksevenementen (zoals de Zwolse MudRun).

De voorbeelden laten zien dat sportorganisaties zich inspannen om bewoners te stimuleren te blijven bewegen. Maar lukt dat elke sportorganisatie zo eenvoudig? En in hoeverre hebben alle maatregelen invloed op de hoeveelheid beweging die we krijgen? 

In aflevering 15 van De Sportmarketing Podcast praten we over sporten met de huidige maatregelen. Hoe zorg je als overheidsinstantie voor sportstimulering in de nieuwe samenleving?


De Sportmarketing Podcast #15 staat op 24 juni online. 📨 Wil je de nieuwste aflevering van De Sportmarketing Podcast als eerste in je mailbox krijgen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Foto van Tim van Peppen

Tim van Peppen

Tim is oprichter van Yellow Jersey en houdt zich dagelijks bezig met creatieve concepten voor diverse opdrachtgevers.

Ontvang als eerst de podcast in jouw mail!