Simpel.nl

Simpel.nl is fan van korfbal

Simpel.nl is al drie jaar supporter van korfbal. Door middel van een partnerschap met het KNKV besteedt de telecomprovider veel aandacht aan haar branding en positionering in de sport. Yellow Jersey ontwikkelt al drie jaar de volledige contentproductie en denkt mee over de (online) mogelijkheden van Simpel.nl binnen het korfbal.

Werkwijze
Yellow Jersey denkt mee over de strategie van Simpel.nl binnen het korfbal en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de campagnes. Werkzaamheden die daar onder vallen:

  • Onderzoek (nulmetingen, etc.)
  • Contentproductie
  • E-mailmarketing
  • Content marketing
  • Social Media
  • Social Win Contests

Lees hier alles over onze laatste cases